Testbädd för Digital Märkning av Arkivhandlingar

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STOCKHOLMS STADSARKIV
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Projektet ska bygga upp och tillhandahålla en testbädd för test av digital märkning av arkivhandlingar och andra kulturföremål. I testbädden kommer digital märkning med radioteknik kunna testas i olika arkivlokaler med svåra avläsningsförhållanden t.ex. i lokaler med tätpackade plåthyllor i två plan. Tekniken ska kunna tillgängliggöras genom öppna programvaror med standardiserade APIer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ge svar på om digital märkning med radioteknik är möjlig, tekniskt och ekonomiskt, med de förutsättningar som finns inom kultursektorn och ge underlag för en framtida skarp utveckling och upphandling. Lösningsförslagen ska vara realistiska i förhållande till resurser och verksamhetsnytta, och ska inte vara leverantörsspecifika eller förutsätta proprietär och licensierad teknik. Om lösningsförslagen realiseras effektiviseras vård, hantering, tillgänglighet och säkerhet för kulturobjekten.

Planerat upplägg och genomförande

RISE och Stadsarkivet välkomnar företag att testa RFID-chip och lästeknik i ytor inom testbädden enligt följande: - dels en yta med tomma hyllor och dels en yta med tätpackade hyllor, båda i entresoll (två plan) i Liljeholmskajen, - yta i ett magasin på Kungsklippan 6, med tätpackade hyllor i ett plan Testarna får tillgång till en IT-infrastruktur i stadens nätverksmiljö. För mjukvarutester kan en testdatabas i Riksarkivets IT-miljö användas. Information om testbädden kommer även att spridas genom Urban ICT Arena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03657

Statistik för sidan