Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testbädd för Digital Märkning av Arkivhandlingar

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STOCKHOLMS STADSARKIV
Bidrag från Vinnova 1 190 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Stadsarkivet och RISE har byggt en testbädd för att testa avläsning av RFID-etiketter på arkivvolymer, tätt förvarade på rörliga hyllor av plåt. Syftet är att underlätta framtagning och övrig logistik samt säkra kulturarvet. Målet har varit att hitta tekniker som realistiskt kan införas i närtid i kulturarvssektorn. Projektet har visat att det finns tekniskt och ekonomiskt realistiska scenarior där sådan teknik kan användas, med långlivade etiketter som inte skadar handlingarna, att öppna standarder kan användas för lästekniken och att befintliga logistiksystem kan användas.

Resultat och förväntade effekter

Testerna resulterade i att tre realistiska scenarior identifierades, ett med handläsare i framtagning och två med fasta läsare för massavläsning under transport eller i läsesal. Teknikintegration krävs för att anpassa lästekniken till logistiksystem och datakommunikation. Om tekniken införs kommer logistikarbete att kunna utföras effektivare och säkrare, då volymer kan spåras och loggas i lokalen. Koppling till andra system, såsom digital beställning av arkivhandlingar, ger bättre service åt brukarna och möjlighet att bygga appar för återkoppling på en identifierad volym.

Upplägg och genomförande

Testbädden byggdes i två arkivlokaler, med säker kommunikation och programvaror baserade på öppna API. Ingen tillverkare har testat egen utrustning, vilket kan bero på att marknaden är global men omogen, och att engagemang förutsätter större projekt. RISE testade olika läsare, etiketter, mjukvaror och kommunikationslösningar tillsammans med Stadsarkivets personal. Färdiga system finns inte, så varje införande kommer att behöva en teknikintegratör, som anpassar den öppna lästekniken till befintliga logistiksystem och faktiska förutsättningar på varje plats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Diarienummer 2018-03657

Statistik för sidan