Testbädd - Energiförsörjning för modering gruvbrytning ur ett miljö- och energiperpektiv.

Diarienummer 2014-01500
Koordinator AB Samarkand 2015
Bidrag från Vinnova 1 499 037 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en testbädd i Bergslagen Tillsammans med övriga aktörer byggs en testmiljö för verktyg, metoder och produktionssystem för en gruvas alla processer, från brytning till färdig produkt I kombination med den världsledande kompetens inom el och smarta elnät som finns i regionen utgör detta en stark bas att bygga vår testbädd Det yttersta målet för projektet är att skapa en Testbädd för en gruva som använder mindre energi per ton färdig produkt än någon annan gruva i världen Testbädden är under uppbyggande och kommer att kommersialiseras under fas 2 i projektet

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet, så här långt, visar att det finns goda förutsättningar att bygga en fysisk testbädd för energiförsörjning gruvor. Intresset bland aktörerna är stort och flera nya aktörer har anslutit sig till projektet. Energikartläggningar visar att det finns stora möjligheter att testa och utveckla befintliga och nya processer, teknik och maskiner i testbädden som kommer att leda till energieffektivisering och energibesparing samt mindre CO2 utsläpp. Modell för kommersialisering finns och testbäddens delar är definierade och simuleringsmodeller är framtagna.

Upplägg och genomförande

Under projektet har en testbäddsspecifikation arbetats fram och en plan för hur ägande och affärsmodell ska se ut är framtagen. Omfattande energikartläggningar är genomförda och simuleringsprogram som kan användas för att bland annat simulera gruvdrift har testats. System för att testa dynamisk belastbarhet hos elnätet har förberetts för installation. Omvärldsanalyser har gjorts där tillväxtpotential och exportmöjligheter har beaktats, Intentionsavtal (LoI) har skrivits mellan aktörerna och tydliggörande av hur testbädden kan bidra till energi - och miljönytta

Externa länkar

http://www.highvoltagevalley.se/testbadd

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.