Testanläggning o demonstration av industriskaleprocess för att avlägsna P från avloppsvatten med naturligt filter

Diarienummer 2015-03617
Koordinator BIOPTECH AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat