Test av nya instrument för snabbare utveckling av tillväxtbolag inom Digital Hälsa som avser växa internationellt

Diarienummer 2014-05716
Koordinator Teknopol AB
Bidrag från Vinnova 560 231 kronor
Projektets löptid november 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Test av instrument (internationell expertrådgivning och rapid prototyping-stöd) för att testa idéer samt nå internationella kunder och intäkter så tidigt som möjligt. Fokus: företag inom digital hälsa (Connected Health) där Sverige har en unik möjlighet att bli en internationellt ledande hub, men tidsfönstret för att så sker krymper. Entreprenörerna ger verktygen i genomsnitt betyget 4 resp 4,7 på skalan 0-5, där 5 betyder att insatsen gör avgörande positiv skillnad för affärens utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Verktygen är effektiva enligt entreprenörernas egen utsaga Entreprenörernas bedömning är att insatserna kommer att ha positiv inverkan på deras möjligheter att kommunicera och testa på kunder, nå trovärdighet, attrahera finansiärer, nå internationella kunder mm. Verktygen är i stort sett rätt dimensionerade avseende omfattning per klient.

Upplägg och genomförande

Innovation Skåne och Sahlgrenska Science Park har tillsammans rekryterat klienter för testet, fört dialog avseende behov och insats samt fattat beslut om insatser. Alla leverantörer har upphandlats i förväg eller parallellt. Fortsatt insats 1) med internationella expertrådgivare skulle helst ha lite högre omfattning per klient, kompletteras med ytterligare experter av relevans 2) för rapid prototyping skulle testas på ett större urval. Båda skulle helst följas upp även efter längre tid.

Externa länkar

Detta projekt är en del av det som skyltas på hemsidan, Nordic Connected Health Star Track.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.