Team Sweden på Slush 2015

Diarienummer 2015-06258
Koordinator Business Sweden
Bidrag från Vinnova 195 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Tilläggsfinansieringen från Vinnova möjliggjorde en sänkt tröskel för medverkan från det svenska startup-fältet, så att samtliga deltagande bolag kunde dra nytta av både Slush i sig, vart man annars sannolikt ej hade åkt, men även de separata aktiviteterna som ingick i arrangemanget.

Resultat och förväntade effekter

I utvärderingen framkom det att 100% av bolagen fick kontakt med potentiella investerare, 70% fick kontakter med potentiella kunder och 80% fick kontakt med potentiella partners. Därtill gav 13 av 16 bolag högsta vitsord (4) till frågan om huruvida man skulle rekommendera framtida medverkan i vår satsning till andra bolag.

Upplägg och genomförande

Upplägget bestod av tre komponenter: En gemensam samlingsyta, en investerarlunch och en nätverkstillställning på ambassaden. I utvärderingen fick samlingsytan vitsordet 3,63 för arrangemangskvalitet och 3,19 för värde. Samma vitsord för investerarlunchen var 3,88 och 4,00, och för nätverkstillställningen 3,44 och 3,63. I kort upplever samtliga arrangörer att satsningen varit väldigt lyckad och att det nu finns ett underlag från vilket att diskutera fortsättning under 2016. Dessutom gav den interna och externa utvärderingen tips om hur vässa till satsningen mer.

Externa länkar

http://www.swedishhotspot.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.