System för riskhantering och försäkring på bostadsmarknaden

Diarienummer
Koordinator Valueguard AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Det grundläggande affärsmotivet för Valueguard är att licensiera ut rätten att använda Valueguards index och att ta betalt för att ta fram koncept för marknadsförsäkringar och andra finansiella produkter. Projektet har inneburit ett rejält lyft av Valueguards tekniska plattform. Samtidigt har hela indexproduktionen ISO-certifierats för att leva upp till krav från samarbetspartners. En helt ny uppsättning prisindex har tagits fram för avsevärt mindre geografiska områden än tidigare, samtidigt som befintliga index förlängts bakåt i tiden.

Resultat och förväntade effekter

Baserat på den nya tekniska plattformen har nya produkter utvecklats. En garantiprodukt lanserades våren 2012. Den ger ersättning till köpare av nyproducerade bostäder. En tjänstepaketering är framtagen för bedömning av bankers säkerheter kopplade till bolån. En av tjänsterna i plattformen har paketerats som en värderingstjänst. Den används idag av fastighetsmäklare och har fått ett positivt mottagande. Ett kvitto på Valueguards trovärdighet är att bolagets prisindex nu används av SCB för rapportering till Eurostat om prisutvecklingen i Sverige.

Upplägg och genomförande

Ett utvecklingsprojekt sattes upp med tio delprojekt. I tre delprojekt har kundkraven ökat och det resulterade i ny funktionalitet. Inom två delprojekt fann vi inte en tillräcklig kundefterfrågan. Där har delprojekten bromsats i avvaktan på tydligare kundkrav. Kravställningen i projektet har styrts så mycket som möjligt av kunder för att maximera värdet. Detta har också lett fram till ett par nya produkter. Bemanningen räckte inte initialt och andelen konsulter blev något högre än budget. Detta medförde att den totala kostnaden för projektet ökat något.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01071

Statistik för sidan