Syrgasanvändning vid cement och kalktillverkning samt utveckling av radarbaserad mätteknik för schaktugnar

Diarienummer 2015-02519
Koordinator Cementa Aktiebolag - Cementa AB
Bidrag från Vinnova 1 520 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med WP1 var att undersöka effekt av syrgas i kalk och cement processer vid CO2-avskiljning och mål utveckla processmodeller för syrgas i processerna. Modell för kalk är klar. men för modell för cementklinker har inte slutförts inom ramen för projekttiden. Syftet med WP2 var att minska utsläpp från kalkprocessen och som mål utveckla mätteknik för styrning av schaktugnar. Radiomätutrustning har använts för beröringsfrimätning av kalcinering i schaktugnar som möjliggör realtidsstyrning av schaktugnar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att oxyfuel-teknik för kalk ger lägre energiförbrukning, utsläpp och med CCS-nätverk kan 100 % av CO2-utsläppen undvikas. Syrgas vid produktion av bränd kalk reducerar energi med 30 % och cementklinker 10 %. Lågvärdiga biobränslen blir möjliga vilket minskar CO2-utsläppen. Radiomätningarna visar att radiosignaler kan användas som parametrar i kalkprocessen. Vid installation av tekniken på schaktugnar förväntas optimerad energiförbrukning och kontroll av emissioner.

Upplägg och genomförande

Grundläggande utveckling är tidskrävande och WP1 har inom projektets tidsram inte genomfört allt planerat arbete. Mätningar i WP2 gjordes först i laboratorieugn där radiosignaler och kalcinering registrerades och värdena korrelerade. Sen installerades utrustningen på en schaktugn, referensmätning med kemisk analys av kalcineringen gjordes med radiomätningar och det gick så bra att kontinuerlig mätning gjordes under fyra månader. Det fanns ett tydligt samband mellan radiosignaler och kemisk referensdata. Industriegeninsats överskred budget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.