Swiss-Scandinavian Bio-Business Zurich 2016

Diarienummer 2016-00300
Koordinator Redoxis AB - Redoxis AB, Lund
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Syfte och mål

Genom pitch presentation och direkta inbokade möten genom SSBBS portalen söka nya kunder till Redoxis CRO verksamhet samt identifiera och träffa möjliga samarbetspartners för både Redoxis CRO verksamhet och dotter bolagets ProNoxis läkemedelsutveckling skapa förutsättningar för nya partnerskap och ansökningar till H2020 och Eurostars.

Resultat och förväntade effekter

Interaktioner genom 1-1 möten samt uppföljande diskussioner är den främsta medlet att nå nya FoU samarbeten och kunder för CRO verksamhet. Förutom möjliga kunder träffade jag investerare, tidigare och befintliga samarbetsparters samt mötet resulterade i uppföljningsmöten och offerter samt troligt nytt EU projekt samarbete.

Upplägg och genomförande

Deltagande i SSBBS mötet i Zurich inehåller för deltagare Peter Olofsson olika delar. 1)Lyssna på paneldiskussioner om finansiering, partnerskap och utveckling av life science industrin. 2)Nätverka med organisationer och företag 3)Pitch (5min) av Redoxis/ProNoxis med fokus på nya tjänster för läkemedelsutveckling och påvisa kapacitet och erfarenhet av EU ansökningar 4)Partnerskap i form av 1 till 1 möten Resultatet var mkt positivt med 10 formella bokade mötet, bra respons på pitch samt efterföljande kund besök i Stockholm och pågående diskussion om ny EU ansökan med CH partner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.