Swiss-Scandinavian Bio-Business Semminar FEB 5, 2015

Diarienummer 2014-06182
Koordinator DanPET AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Mål att knyta nya affärskontakter genom att: Ge ett så kallat pitch-föredrag på 5 minuter, genomföra partner 10 möten, utveckla kontakter i pausen och efter möte. Allt gick över förväntan.

Resultat och förväntade effekter

Att DanPET får fler kontakter och fler avtal i framtiden, typer av avtal: Forskningssamarbete Utvecklingssamarbete Utlicensiering ökad försäljning - fler kunder Utfall: mycket nöjd - troligtvis positivt.

Upplägg och genomförande

DanPETs platform presenteras i form av en 12 slides presentation. Huvudsakligen 3 affärsområden: PET-ligander Radioaktiva biomarkörer (tillsammans med Novandi AB) Prekliniska projekt Handouts och vidare diskussioner med alla intresserade + mötespartners Analys: enligt planerna - uppföljning pågår

Externa länkar

About Science, Products and Collaboration Partners

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.