Swiss-Scandinavian Bio-Business Semminar FEB 5, 2015

Diarienummer 2014-06182
Koordinator DanPET AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Mål att knyta nya affärskontakter genom att: Ge ett så kallat pitch-föredrag på 5 minuter, genomföra partner 10 möten, utveckla kontakter i pausen och efter möte. Allt gick över förväntan.

Resultat och förväntade effekter

Att DanPET får fler kontakter och fler avtal i framtiden, typer av avtal: Forskningssamarbete Utvecklingssamarbete Utlicensiering ökad försäljning - fler kunder Utfall: mycket nöjd - troligtvis positivt.

Upplägg och genomförande

DanPETs platform presenteras i form av en 12 slides presentation. Huvudsakligen 3 affärsområden: PET-ligander Radioaktiva biomarkörer (tillsammans med Novandi AB) Prekliniska projekt Handouts och vidare diskussioner med alla intresserade + mötespartners Analys: enligt planerna - uppföljning pågår

Externa länkar

About Science, Products and Collaboration Partners

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.