Swelife Hands on

Diarienummer 2016-04514
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 2 685 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta strategiska projekt är att stärka innovationskapaciteten i life science-ekosystemet genom att bygga kompetens inom tidiga projekt och SMEs samt överbrygga och stärka finansieringen av innovativa idéer och projekt för att minska luckor och skapa ett tydligare finansieringsflöde inom life science. Genom att erbjuda kapital och/eller kompetens ökar projektens kapacitet. Swelife gör detta genom att implementera Swelife Hands-on (som bygger på BIO-X) nationellt.

Förväntade effekter och resultat

Stärkt kompetens och kvalitet hos projekten för att öka möjligheterna till fortsatt finansiering och förkorta tiden från ide till implementering genom att: 1. Optimera utnyttjandet av befintlig kompetens och infrastruktur genom nationell samverkan över olika sektorer och regioner och på så vis involvera hela Life Science-ekosystemet i Sverige. 2. Förbättra möjligheterna för tidiga innovationsprojekt inom life science att nå hela vägen till implementering/kund. Projektet bidrar positivt till Swelifes effektlogik för en Hållbar tillväxt inom life science-sektorn i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Implementering av SWElifes hands-on modell via regionala koordinatorer (innovationsaktörer så som innovationskontor, inkubatorer och kluster organisationer) i de 6 största universitet städerna i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.