Swelife C3 utvecklingsarbete

Diarienummer 2016-04951
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har som mål att planera och driva nya satsningar och vidareutvecklingar inom SWElife som riktar sig mot den långsiktiga samhällsnyttan ´ Hållbar tillväxt inom life science-sektorn i Sverige´ enligt Swelifes effektlogik: 1.Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig 2.F&U inom life science ökar i Sverige

Förväntade effekter och resultat

Följande aktiviteter är planerade att ingå i projektet men kan komma att kompletteras under projektets gång: Nya utvecklingsmöjligheter inom området kompetents och kapital SME verifieringsmedel förankring och fortsättning av programmet Vidareutveckling och expansion av hands on översiktligt ansvar och projektledning Utveckling av utlysnings- och bedömningsprocessen Juridisk dokumentation angående lagen om offentlig upphandling (LoU)-bedömning i ERUF-arbetet

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt skall driva utvecklingen av hela arbetet inom C3 (Competence, Capital and Capabilities), vilket är en av hörnstenarna i arbetet för att uppnå Swelifes effektlogik. Arbetet kommer kontinuerligt att utvärderas och prioriteras i dialog med Programchef och, för större strategiska och finansiella beslut, med Governing Board. Projektet drivs av huvudprojektledare för C3, som också ingår i Swelifes programkontor I detta projekt involveras kontinuerligt projektpartners som bidrar till utvecklingsarbetet.

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.