Swelife C3 utvecklingsarbete

Diarienummer 2016-04951
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 2 066 134 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Att planera och driva satsningar inom SWElife för att uppfylla och förverkliga programmets långsiktiga mål till 2030 samt de kortsiktiga målen till 2020 och kopplat till detta operativt ansvara för portföljen Kompetens och kapital, vilket har gjorts.

Resultat och förväntade effekter

Flera aktiviteter genomförts och leverabler är bland annat genomförandet av fyra öppna utlysningar, etablering av ett nationellt nätverk av regionala koordinatorer, utökad samverkan med andra aktörer inom life science ex. Medtech4Health och utveckling av Swelife som program.

Upplägg och genomförande

Projektet kan huvudsakligen delas in i områdena Kompetens, Kapital och Programarbete. Aktiviteter inom kompetens har varit bland annat att utveckla Swelife Hands-on modellen, För Kapital är utvecklingen och genomförandet av de fyra utlysningarna ett exempel. I programarbetet ingår även arbete med jämställdhet, internationalisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.