Swelife C3 utvecklingsarbete

Diarienummer 2016-04951
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet har som mål att planera och driva nya satsningar och vidareutvecklingar inom SWElife som riktar sig mot den långsiktiga samhällsnyttan ´ Hållbar tillväxt inom life science-sektorn i Sverige´ enligt Swelifes effektlogik: 1.Life science i Sverige är internationellt konkurrenskraftig 2.F&U inom life science ökar i Sverige

Förväntade effekter och resultat

Följande aktiviteter är planerade att ingå i projektet men kan komma att kompletteras under projektets gång: Nya utvecklingsmöjligheter inom området kompetents och kapital SME verifieringsmedel förankring och fortsättning av programmet Vidareutveckling och expansion av hands on översiktligt ansvar och projektledning Utveckling av utlysnings- och bedömningsprocessen Juridisk dokumentation angående lagen om offentlig upphandling (LoU)-bedömning i ERUF-arbetet

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt skall driva utvecklingen av hela arbetet inom C3 (Competence, Capital and Capabilities), vilket är en av hörnstenarna i arbetet för att uppnå Swelifes effektlogik. Arbetet kommer kontinuerligt att utvärderas och prioriteras i dialog med Programchef och, för större strategiska och finansiella beslut, med Governing Board. Projektet drivs av huvudprojektledare för C3, som också ingår i Swelifes programkontor I detta projekt involveras kontinuerligt projektpartners som bidrar till utvecklingsarbetet.

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.