Swedish Agenda for the Future Internet

Diarienummer 2014-05506
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med en Internetagenda för Sverige är uppnått, genom att vi lyckats samla viktiga svenska intressenter, identifiera nya tjänster och lösningar för Internets infrastruktur som har sammanställts i projektets slutrapport. Målen har varit att:1. Enas om en beskrivning av Internets infrastruktur CHAR(13) + CHAR(10) 2. Identifiera viktiga satsningsområden för internets infrastruktur så att det övergripande målet, att bidra till social och ekonomisk tillväxt i Sverige, ska kunna möjliggöras CHAR(13) + CHAR(10) 3. Lista över möjlig åtgärder för att nå det övergripande målet.Samtliga tre mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

I en rapport har vi samlat synpunkter och förslag från viktiga svenska intressenter, enats om en beskrivning av Internets infrastruktur, identifierat viktiga satsningsområden för internets infrastruktur och listat möjliga åtgärder för att nå det övergripande målet, att bidra till social och ekonomisk tillväxt i Sverige.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram i samarbete med en bred representation inom internetsamfundet i Sverige under fem arbetsmöten. En lång lista på möjliga åtgärder har tagits fram. Förslagen har samlats i sex fokusområden, områden som kan bidra till att strukturera åtgärder samt till att identifiera vem som är lämplig att genomföra dem. Dessa områden är:1. Forskning, innovation och entreprenöriell utveckling CHAR(13) + CHAR(10) 2. Identitets- och behörighetshantering CHAR(13) + CHAR(10) 3. Internetåtkomst CHAR(13) + CHAR(10) 4. Resurshantering i privata nätverk CHAR(13) + CHAR(10) 5. Integritet på nätet och elektroniska spår CHAR(13) + CHAR(10) 6. öppna och de facto-standarder

Externa länkar

Swedish agenda for the future Internet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.