Swe-Bra Innovation Business Bridge

Diarienummer
Koordinator Swedish Incubators & Science Park Service AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var tvådelat; 1. ge upp till fem svenska SME finansiellt stöd för att kunna inleda affärsrelationer på den brasilianska marknaden, och därigenom öka deras affärsmöjligheter. 2. att öka relationerna mellan svenska och brasilianska inkubatorer och science parks, och därigenom skapa bättre möjligheter för svenska SME att etablera sig på den brasilianska marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Fyra svenska SME har etablerat affärsrelationer på den Brasilianska marknaden. De har var och en stora förväntningar och förhoppningar på framtida affärer. Dessa utgör bra förebilder för andra svenska SME som önskar etablera sig på den Brasilianska marknaden. Vidare har SISP byggt upp relationer med Brasilianska aktörer, bland annat vår brasilianska motsvarighet ANPROTEC. Dessutom har en grundläggande bas till ´vitbok´ kring etablering på den Brasilianska marknaden arbetats fram.

Upplägg och genomförande

En generell inbjudan till svenska SME, företrädesvis etablerade i en science park, gick ut i februari. Totalt inkom tolv ansökningar varav fyra beviljades. Ursprungligen skulle en gemensam resa genomföras i samband med en stor matchmaking-konferens som planerades till maj. Denna har dock flyttats fram vilket inneburit att företagen fått söka sina egna vägar utan samordnat deltagande på denna konferens. SISP har deltagit vid två olika konferenser i Brasilien under 2012. Vid dessa har goda relationer byggts upp med centrala aktörer i innovationssystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.