Sveriges Innovationsriksdag 2016

Diarienummer 2016-03489
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Sveriges Innovationsriksdag 2016 föll ut mycket väl gällande syftet att utveckla innehåll, format och räckvidd till en breddad målgrupp (ökad andel deltagare från näringsliv), samt konkret erfarenhetsutbyte och diskussion inom ramen för konferensens tema Attraktionskraft & Internationalisering. Det var också värdefullt att en bredare målgrupp attraherades, från UoH, innovationsledare i näringslivet m.fl. (deltagarlista bifogas).

Resultat och förväntade effekter

Rekordmånga (300 stycken) företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, samt nationellt, regionalt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringsliv samlades. Sveriges näringsminister deltog för första gången, vilket bekräftar Innovationsriksdagens betydelse. Det fördes en mycket aktiv dialog i sociala medier. Därtill resulterade konferensen i fördjupad interaktion mellan utförarstruktur och policynivå, bland annat genom flertalet workshops och seminarier.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet möjliggjorde och stimulerade till möte, interaktion och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i det svenska innovationssystemet. Programmet bestod av en uppdelning mellan scenprogram och gemensam större workshop, vilket uppskattades av deltagarna. Utvärderingen av konferens var mycket positiv. Dessa möjliggjorde nya kontakter och fördjupad dialog inom aktuella och relevanta områden mellan utföraraktörer och aktörer på policynivå i det svenska innovationssystemet. Därtill uppfattade vi att konferensens tema låg väl i tiden och var relevant

Externa länkar

http://2016.sverigesinnovationsriksdag.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.