Sveriges Innovationsriksdag 2015

Diarienummer 2015-03420
Koordinator SISP SWEDISH INCUBATORS & SCIENCE PARKS - SiSP - Swedish Incubators & Science Parks
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Sveriges Innovationsriksdag 2015 föll ut mycket väl gällande syftet att utveckla Innovationsriksdagens innehåll, format och räckvidd till en bredare målgrupp, skapa nationell uppmärksamhet och debatt, samt konkret erfarenhetsutbyte och diskussion inom ramen för konferensens tema" Regional samhandling för Sveriges nyindustrialisering".

Resultat och förväntade effekter

Rekordmånga, närmare 300, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, samt nationellt, regionalt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringsliv samlades. Sveriges statsminister deltog för första gången, vilket bekräftar Innovationsriksdagens betydelse. Konferens och dess innehåll uppmärksammades medialt och av statsministerns stab, och det fördes en mycket aktiv dialog i sociala medier. Därtill resulterade konferensen i fördjupad interaktion mellan utförarstruktur och policynivå, bland annat genom flertalet workshops och seminarier

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet möjliggjorde och stimulerade till möte, interaktion och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i det svenska innovationssystemet. Programmet bestod av en uppdelning mellan scenprogram och valbara workshops och seminarier, vilket uppskattades av deltagarna, inte minst workshops och seminarier. Dessa möjliggjorde nya kontakter och fördjupad dialog inom aktuella och relevanta områden mellan utföraraktörer och aktörer på policynivå i det svenska innovationssystemet. Därtill uppfattade vi att konferensens tema låg väl i tiden och var relevant.

Externa länkar

http://www.sverigesinnovationsriksdag.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.