Svenskt ICT ECS påverkansarbete i Horisont 2020

Diarienummer 2014-01599
Koordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

1.Att svenska representanter skall vara fullt delaktiga i, och skall kunna påverka, de viktigaste organisationer som utformar arbetsprogram för framtida EU projekt: Projektet har samlat och koordinerat påverkan på organisationerna Photonics21, Artemis, Eniac och EPoSS. 2.Att svenska ståndpunkter tas fram i öppna arbetsgrupper som garanterar att alla förslag fått gehör: Det har inte kunnat implementeras på den nivå som avsågs. 3.Att påverkansarbetet leder till ett utökat och framgångsrikt deltagande av svenska aktörer i EU projekt: Det är för tidigt för att kunna mäta detta.

Resultat och förväntade effekter

Påverkan av europeiska organisationer och påverkan av Horisont 2020s WP 2018 - 2020 fotonikdelen och ECSEL-relaterade utlysningstexter: ECSEL MASRIA via ARTEMIS, ENIAC och EPoSS. Stimulering av svenskt deltagande i Horizon2020: Detta har skett genom information om relevanta utlysningar via nyhetsbrev, direkta kontakter och genom en workshop organiserad i november 2015. En organisation som samlar svenska IKT-aktörer har utvecklats och startat, Digital Sweden. Den kommer att organisera samarbetet inom IKT-området och påverkansarbetet inom EU och i Sverige.

Upplägg och genomförande

1.Framtagningen av nationella strategier: en ordentlig GAP analys mellan nationella och europeiska strategier har saknats men borde kunna göras i ramen för Digital Sweden. 2.Påverkan på EU nivå har huvudsakligen skett genom individer med väl etablerade positioner i europeiska organisationer. 3.Svensk medverkan: har varit utmärkt, genom representanter i organisationerna Photonics21, Artemis, Eniac och EPoSS och kommer att bli ännu starkare nu med Digital Sweden. 4.Allians- och konsortiebildningar för starka projektansökningar: finns fortfarande i ett tidigt skede.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.