Svenska ägg antikroppar för att förhindra svåra och kliniska infektioner

Diarienummer 2016-04083
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för medicinska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 4 959 820 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Ventilator-associerad pneumoni (VAP) är den främsta orsaken till sjukhusrelaterade infektioner hos intensivvårdpatienter. VAP är vanligt förekommande, kostsam, dödlig och progressivt svårare att behandla i och med det ökande hotet från multiresistenta bakterier (MDR). Syftet med projektet är att dokumentera effekten och säkerheten vid administrering av IgY i lungorna för behandling av multipel läkemedelsresistenta (MDR) infektioner i en grismodell. Projektets strategi för att bekämpa MDR-bakterier är helt ny, och erbjuder ett effektivt alternativ till antibiotika.

Förväntade effekter och resultat

Projektet (SWEASCI) kommer att bidra till utvecklingen av äggantikroppar för terapeutiska ändamål genom ett unikt samarbete mellan svensk sjukvård, akademi och läkemedelsföretag. Projektet kommer att dokumentera säkerhet och effektivitet av behandling med äggantikroppar (IgY) intrapulmonellt för att behandla VAP. SWEASCI´s resultat kommer att underlätta framtida fas I-studier för förebyggande av MDR-VAP, och därmed främja en bred framtida utveckling av svenska IgY-baserade terapiformer för behandling av MDR infektioner.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer att utvecklas IgY beredningar specifikt inriktade mot de fyra vanliga MDR-VAP formerna, inklusive en IgY formulering som för närvarande används i en europeisk fas III-studie. Högrenade IgY preparat kommer också att utvecklas och testas. Effektiviteten av IgY formuleringarna mot de specifika bakterierna kommer först verifieras in vitro. Säkerheten och effekten av administrering av fågelantikroppar i lungan för att förhindra VAP kommer sedan att dokumenteras i en gris VAP modell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.