Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sustainable recovery of biomass from seafood processing water

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Biology and Biological Engineering -Food and Nutrition Science
Bidrag från Vinnova 901 883 kronor
Projektets löptid september 2017 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

To evaluate the recovery of protein enriched biomass from seafood processing waters as well as investigation of biomass powders in terms of technofunctional and nutrient proerties

Resultat och förväntade effekter

For the comprehensive summary and conclusion please see the attached file

Upplägg och genomförande

For the comprehensive summary and conclusion please see the attached file

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04142

Statistik för sidan