SUP46 (Start-Up People of Sweden)

Diarienummer 2013-04846
Koordinator SUP46 AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Externa länkar

Generell webbplats för SUP46, där vårt investerar space, våra mentorer och våra event presenteras.