Styrning av strålterapi med hjälp av MR och bildanalys - hantering av slumpmässig rörelse

Diarienummer 2016-02226
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT
Bidrag från Vinnova 1 435 264 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Akademiska sjukhuset kommer att under 2017 att installera en kombinerad magnetresonanskamera och strålbehandlingsapparat, vilken levereras av det svenska strålterapiföretaget Elekta. Syftet med projektet är att i samarbete, sjukvård, industri och akademi ta fram den mjukvara som krävs för att kunna dra nytta av möjligheten med kontinuerlig MR bildtagning under behandlingen. Målet är att kunna detektera små förflyttningar av den maligna volymen i nära realtid och kunna sikta om då detta händer.

Förväntade effekter och resultat

Ökad säkerhet när strålningen riktas mot tumörvolymen leder till möjlighet att dramatiskt minska de geometriska marginalerna. Detta innebär att en mindre volym frisk vävnad bestrålas och därmed minskar risken för biverkningar av behandlingen. Vissa patientgrupper som idag inte behandlas med strålterapi beroende på för stor risk för biverkningar kan med den nya tekniken kunna ges en effektiv och skonsam behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Elekta och Uppsala Universitet, Centrum för bildanalys. Metodutvecklingen kommer att ske baserat på MR bild data som samlas in för friska frivilliga på MR skanner som motsvarar den som kommer att användas kliniskt. Implementation på klinisk skanner genomförs i samarbete med Elekta.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.