Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Styrning av strålterapi med hjälp av MR och bildanalys - hantering av slumpmässig rörelse

Diarienummer
Koordinator Akademiska Sjukhuset - Medicinsk teknik, sjukhusfysik och IT
Bidrag från Vinnova 1 435 264 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram, validera och pre-kliniskt implementera metod för att kunna ta hänsyn till slumpmässiga rörelser vid behandling med kombinerad strålbehandlingsapparat och magnetresonanskamera. Målet med projektet uppfylldes delvis, genom att metod för modellering och hänsynstagande till slumpmässiga rörelser har implementerats och utvärderats. Implementation i verksamhetsnära miljö kunde dock inte genomföras på grund av förseningar i installationen av apparatur.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i implementation och validering av metod för att kvantifiera rörelse i tidsserier av MR-bilder. Denna bygger på optical flow algorithmen vilken nu finns i programvaran MICE-toolkit. Vidare så implementerades verktyg för att kunna modellera rörelserna med principalkomponentanalys. Dessa verktyg kommer nu att användas i det fortsatta arbetet. Vidare så har arbetet resulterat i insikt i hur stora förbättringar som man kan vänta sig med MR-Linac jämfört med dagens teknik.

Upplägg och genomförande

Projektet har byggt på nära samarbete mellan Akademiska, Universitet och Elekta. Regelbundna telefon och fysiska möten har genomförts för att säkerställa praktiskt tillämpning. De problem som tillstött har bottnat i att delar av metoderna som användes inte riktigt levde upp till förväntningarna och dels att det projektet drabbades av förseningar i installationen av MR-Linac på Akademiska sjukhuset. Båda dessa problem var identifierade i riskanalysen och kunde delvis pareras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02226

Statistik för sidan