Strategiskt partnerskap 2011

Diarienummer
Koordinator Baltic Development Forum
Bidrag från Vinnova 322 900 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med samarbetet har varit att använda BDFs nätverk och aktiviteter för att skapa intresse för och sprida kunskap om vikten av innovationssamarbetet i östersjöregionen och VINNOVAs insatser i regionen, i synnerhet om programmet BSR Star inom EU:s östersjöstrategi. BDF gör bedäminingen att detta har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Utdelningen av innovationspriset sågs av ca 600 av de Summit-deltagare som var middagsgäster under evenemanget. Ca 6 000 personer mottog det nyhetsbrev som beskrev priset och och dess målsättning och många kan ha förväntats läst om priset på forumets och BDFs hemsida. Sammanlagt 12 organisationer valde att nominera pristagare. Ca 50 personer besökte den session som behandlade innovation. Den sammantagna effekten BDF ser är att samarbetet har belyst både vikten av innovation och innovationssamarbete i östersjöregionen och skapat medvetenhet kring både BSR Stars och VINNOVA.

Upplägg och genomförande

Samarbetet under 2011 bestod av ett antal aktiviteter. Bl a delade vi tillsammans ut BSR Innovation Award under BDF Summit 2011/Annual Forum for EUSBSR, där jury och koncept för priset togs fram tillsammans, och där BDF koordinerade juryns arbete och prisutdelningen. Priset uppmärksammades i en rad av BDFs kanaler. BSR Stars presenterade ett av sina delprojekt under Summit 2011, samt utse en talare som deltog i en session om innovation i regionen. Vidare exponerades VINNOVAs logga i kommunikation om Summit - både tryckt och i digitalt - och i BDFs löpande kommunikation under året.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.