Strategiskt innovationsområde för produktion i Sverige

Diarienummer 2013-01741
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 10 391 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att driva det operativa och strategiska arbetet i SIP:en Produktion2030. Sedan starten 2013 har Produktion2030:s programkontor vuxit genom arbete i nätverk med Swerea IVF, Högskolan HAlmstad, RISE, Stenvall Partner, Widell Consulting, mfl. Produktion2030 har sedan 2013 fått en ökad budget för programkontoret, samt kraftig förstärkning av budget för utlysningar och strategiska projekt. Programkontoret och programmets insatser har i Vinnovas bedömningar fungerat mycket väl.

Resultat och förväntade effekter

Produktion2030 har drivit fram en rad nya aktiviteter, dels nya projektformer, dels strategiska projekt inom ramen för Samverkansprogrammen. Arbetet att leda programmet genom ett gediget och erfaret nätverk runtom i Sverige fungerar väl.

Upplägg och genomförande

Produktion2030 har en omfattande organisationer och ett sort antal aktiviteter. I programkontoret ingår förutom Teknikföretagen också Chalmers, Swerea IVF, Halmstad Högskola, konsulter inom kommunikation. Bland aktiviteterna finns projektutlysningar, utbildning, internationell omvärldsbevakning samt strategiska projekt som Digitala Stambanan. Inget av detta hade varit möjligt utan ett stort och pålitligt nätverk av aktörer som verkat under en lång tid tillsammans, bl a i tidigare forskarskolor som ProViking.

Externa länkar

Produktion2030

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.