Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material 2017-2019

Diarienummer 2016-05256
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 15 750 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att driva det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material för ökad konkurrenskraft för svensk metallindustri. Den vision som programmet strävar att förverkliga är att svensk metallindustri ska vara en väl känd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningen ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

Förväntade effekter och resultat

För att förverkliga visionen arbetar programmet med sju steg mot förnyelse, tillväxt och ökad konkurrenskraft: 1. Utveckla erbjudandet!, 2. Öppna värdekedjan!, 3. Öka materialutvecklingstakten!, 4. Öka flexibiliteten!, 5. Öka resurseffektiviteten!, 6. Minska miljöpåverkan! och 7. Öka kompetensen och attraktiviteten!. För vart och ett av dessa steg har programmet satt upp ett effektmål med underliggande resultatmål.

Planerat upplägg och genomförande

Programledningen planerar och genomför programmets insatser enligt de prioriteringar som är uttryckta i den strategiska agendan och i effektlogiken och preciserade av Agendaråd och styrelse. Arbetet innefattar bl.a. att: - planera för och genomföra utlysningar - planera och koordinera Enskilda projekt och Aktiviteter - förbereda styrelse- och agendarådsmöten - hålla kontakten med innovationsområdets aktörer - följa upp pågående projekt - kommunicera resultat - följa vad som pågår inom innovationsområdet - genomföra en årlig konferens - följa upp programmets ekonomi

Externa länkar

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.