Strategisk agenda gruvindustrin

Diarienummer 2012-01872
Koordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att samla svensk gruvindustri och leverantörer till gruvindustrin, akademi, institut, myndigheter och intresseorganisationer för att definiera en gemensam forsknings- och innovationsagenda. Arbetet har haft bred uppslutning och målsättningen anses därför vara uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Agendan förväntas implementeras i ett strategiskt forsknings- och innovationsområde med ett eget program 2013-2016

Upplägg och genomförande

Agendan består av sju olika insatsområden: Deep Innovative exploration, Mining, Mineral Processing, Metallurgy and Recycling, Environmental performance, Attractive workplace och Gender Equal Mining. Agendan är skriven på engelska eftersom den skall användas också i internationell samarbete. Varje område är beskrivet av experter från akademi och industri.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.