Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategier för utveckling och förbättring av den offentliga måltiden för speciella konsumentgrupper

Diarienummer
Koordinator HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD - Sektionen för lärande och miljö
Bidrag från Vinnova 1 659 783 kronor
Projektets löptid januari 2016 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har metoder och strategier för brukarinvolvering i utvecklingen och förbättringen av den offentliga måltiden testats och utvärderats. I projektet har barn i förskolan, funktionsnedsatta vuxna på särskilda boenden samt äldre personer på äldreboenden involverats. Vidare har grunden lagts för ett långsiktigt och nära samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Köpenhamns Mathus. Såväl nationella och internationella samarbetsmöjligheter har etablerats, bland annat genom uppstarten av ett ny nordisk plattform för den offentliga måltiden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit med ökade kunskaper om hur innovativa strategier och metoder kan användas i praktiska initiativ med fokus på förbättring av den offentliga måltiden utifrån ett konsumentperspektiv. Unika möjligheter har getts att utbyta kunskap och erfarenheter mellan Köpenhamns Mathus och Högskolan Kristianstad, något som organisationerna kommer att fortsätta med även efter projektets slut. Genom projektets olika delar har både ett praktiskt förändringsarbete och ett forsknings- och metodutvecklingsarbete ägt rum.

Upplägg och genomförande

Existerande metoder och strategier relaterade till att förbättra den offentliga måltiden har inventerats och utifrån dessa har olika metoder och strategier utvecklats och testats i pågående projekt hos Köpenhamns Mathus, och tillsammans med barn i förskolan, funktionsnedsatta vuxna på särskilda boenden samt äldre på äldreboenden. Metoderna och tillvägagångssätten har diskuterats och problematiserats i vetenskapliga publikationer och på konferenser samt är del av en ”verktygslåda” med strategier och metoder till Mathuset.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04729

Statistik för sidan