Storskalig inomhuspositionering

Diarienummer 2014-02122
Koordinator SENIONLAB AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att effektivisera installationsprocessen, med målet att kunna hantera många kunder med begränsade resurser. Under de första åren var det bara en av hundra demon som ledde till affär, och personalen la i princip all sin tid på att genomföra demon i olika marknadsvertikaler. Idag har vi en i högsta grad optimerad installations-process som helt ligger i molnet, där kunden kan göra en stor del av arbetet själv. Hela organisationen har därmed kunnat hitta en ny effektivare struktur.

Resultat och förväntade effekter

Senionlab har idag fem dedicerade säljare som ansvarar för olika marknadsvertikaler, och sju utvecklare som ansvarar för tekniken. Denna positiva återkoppling gör att vi idag kan hantera ett växande antal kunder, och är redo att ta oss an en första storaffär med 100-1000 tals byggnader (tex shopping-malls eller sjukhus-kedjor).

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt i fyra arbetspaket (AP). AP1: Testmiljöer. Planen var att utnyttja universitetet och sjukhuset, men utfallet är att våra viktigaste testmiljöer har varit Las Vegas och Ericssons kontor. AP2-3: Nya metoder för IPS har testats av TRAX-forskare i Ericssons kontor, vilket presenterats på konferenser. AP4: Utvecklings och test-verktyg har genomförts internt. Genomförandet har i princip följt ursprungsplanen, men några omprioriteringar pga yttre omständigheter, främst att Cisco har ändrat fokus i vårt partnerskap.

Externa länkar

Företagets hemsida, där bl.a. de olika marknadsvertikalerna beskrivs och illustreras med filmer från kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.