Stokastiska modeller för optimal Air Traffic Flow Management

Diarienummer 2018-02998
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköping
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och testa nya, innovativa modeller för ATFM (Air Traffic Flow Management), dvs övergripande flödesplanering av flygtrafik. I förlängningen är målet är att dessa ska kunna bidra till ett förbättrat lufttrafikflöde, med minskade förseningar och minskad miljöpåverkan. Ett mer kortsiktigt mål är att utveckla och stärka forskningssamverkan mellan Förenade Arabemiraten och Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Planerad output är två vetenskapliga artiklar med fallstudier från såväl Sverige som Gulf-området. Projektet förväntas också skapa förutsättningar för fortsatt löpande samarbete, samt öka möjligheterna till svenska exportaffärer.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i projektet utförs huvudsakligen av University of Sharjah (UoS) och Université Paris-Saclay med stöttning från LiU och LFV. Samverkan sker via tre workshops, samt utbyte av data, modeller, och expertkunskaper. Två fallstudier, en för Sverige och en för Gulf-regionen, kommer att genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.