Stokastiska modeller för optimal Air Traffic Flow Management

Diarienummer 2018-02998
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköping
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - december 2020
Status Beslutat