Stödsystem för sparsam körning med arbetsmaskiner

Diarienummer
Koordinator DRIVEC AB - VDII innovation
Bidrag från Vinnova 486 620 kronor
Projektets löptid april 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att hitta en algoritm som tar fram ett mätvärde för en viss körning med en traktor eller annan arbetsmaskin som korrelerar mot den relativa bränsleförbrukning som arbetet krävt, oberoende av andra faktorer som påverkar bränsleförbrukningen m a o en algoritm som utvärderar hur effektivt föraren framför sitt fordon. Detta lyckades och vi har en algoritm som räknar ut ett nyckeltal korrelerar mot bränsleförbrukningen i de tester som gjorts.

Resultat och förväntade effekter

Nu kan vi använda algoritmen för att förfina våra nuvarande produkter och skapa nya för nya marknader.

Upplägg och genomförande

Arbetet genomfördes i samarbete med JTI- Institutet för jordbruks och miljöteknik och startade med fältstudier där data från olika traktorer loggades under körning. Med utgångspunkt i dessa data testades sedan olika hypoteser om hur algoritmen skulle utformas. Algoritmen har sedan verifierats i ett program där loggade data från fältstudien körs igenom och nyckeltalet räknas ut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00479

Statistik för sidan