Stöd till Svensk-franska forskningsföreningens verksamhet 2014-2015

Diarienummer 2014-06275
Koordinator SVENSK-FRANSKA FORSKNINGSFÖRENINGEN (A.F.S.R.) - Svensk-Franska Forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har omfattat två delprojekt: - Vetenskapspris och seminarium inom området Cancer hos barn - Projektet ´Turning Science into Practice´ inom biovetenskap och medicinsk teknik, främst realiserat genom en svensk-fransk workshop för innovationscluster i de två länderna.

Resultat och förväntade effekter

Bägge delprojekten har genomförts framgångsrikt. Seminariet i samband med utdelningen av vetenskapspriset fick stor uppmärksamhet, och workshopen för innovationscluster har genererat fortsatta kontakter mellan deltagarna.

Upplägg och genomförande

Vetenskapspriset har organiserats på sedvanligt sätt med utlysning av priset, vetenskaplig granskning av inkomna ansökningar, och organisation av ett seminarium i samband med prisutdelningen. Workshopen för innovationscluster inom life science organiserades som en separat delaktivitet inom en större konferens för innovationsåtgärder, utförd i Strasbourg i mars 2015.

Externa länkar

Länk till föreningens webbplats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.