Stockholm Makerspace

Diarienummer
Koordinator Stockholm Makerspace
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Stockholm Makerspace har idag en lokal i centrala Stockholm, fylld med verktyg och plats för arbete. Idag har föreningen 500 medlemmar, varav 110 med dygnet-runt-access till lokalen. Vi uppskattar att c:a 1500 personer som inte är medlemmar har besökt lokalen på våra föreläsningar och öppna kvällar. Vi tror att genom den samlingsplats Stockholm Makerspace blivit så har skaparkraften och kunskapsdelningen ökat i Stockholm. Tillgänglighet till det och verktyg har gett fler personer möjlighet att arbeta med projekt och utveckla sina kunskaper.

Resultat och förväntade effekter

Mål: 300 medlemmar Utfall: 500 medlemmar Mål: 50 personer månad regelbundet besök Utfall: 110 personer har löst labbmedlemskap Mål: Föreläsningar som når ut till 200 personer Utfall: Fyra föreläsningar har hållits i lokalen. Vi har även haft ett stort antal guidningar och föreläsningar externt. Av utrymmesbrist har vi endast kunna husera c:a 50 personer per föreläsning i lokalen, alla föreläsningar har dock dokumenterats och delats via blogg för att därigenom kunna delas med fler. Många föreläsningar har dessutom videoinspelat för framtida delning över nätet.

Upplägg och genomförande

Bidraget från Vinnova bidrog, såsom planerat i ansökan, till att följande: 1. Vi kunnat hitta och öppna lokal för Stockholm Makerspace aktiviteter, belägen på Wallingatan 12 i centrala Stockholm 2. Föreningens medlemmar med gemensamma krafter medverkat till att inreda lokal, inkl. maskiner och utrustning. 3. Arbetet med Stockholm Makerspace innebär även att flertalet projekt har kunnat stödjas inom ramen för Stockholm Makerspace, primärt individuella. 4. Under året har vi även berättat om Stockholm Makerspace, genom föreläsningar och genom att delta i media.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04324

Statistik för sidan