Stockholm Brain Institute Stage 3

Diarienummer 2014-03978
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Berzelii centret Stockholm brain institute erbjuder ett akademisk innovation utrymme där publika och privata partners kan samarbeta inom ett gemensamt projekt inom neurovetenskap. Centret involverar internationellt ledande forskare från tre universitet i Stockholm regionen; KI, KTH och Stockholms Universitet. Våra mål är; - Stödja innovativ forskning i samarbete med publik och privat sektor. - Vara internationellt ledande inom translationell neurovetenskap. - Att centret skall vara bärkraftigtsjälvförsörjande efter steg 3.

Förväntade effekter och resultat

Projekt inom Translationell neurovetenskap förväntas leda till ny kunskap om sjukdomsmekanismer som kan leda till ny behandlingsmetodik eller teknologi. Projekt inom Ny teknologi förväntas leda till utveckling av metoder, processerprocedurer och medicintekniska utrustning för diagnos och behandling av CNS sjukdomar. Projekt inom Nya behandlingsmetoder förväntas leda till nya läkemedels kandidater för vidare kliniska prövningar med potential att behandla sjukdomar i centrala nervsystemet för vidare kliniska prövningar eller metoder för behandling av CNS sjukdomar

Planerat upplägg och genomförande

SBI kommer att ta in nya projekt och partners i steg 3 och fortsätta att utveckla nya partnerskap och program som kan stärka Centret. Centret kommer att stödja innovation och implementering av forskningsresultat genom bygga nya och förstärka partnerskap med ledande industri inom neurovetenskap. Vi kommer att arbeta för att etablera projekt som involverar multilaterala samarbeten och genom utlysningar kunna introducera nya akademiska och industriella partners i centret. Vidare att stärka utlysnings och ansökningsprocessen för att få in de bästa projekten och partners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.