Steg 2: Utvärdering av nya biomarkörer vid bilddiagnostik av den åldrande hjärnan

Diarienummer 2012-04554
Koordinator HERMES MEDICAL SOLUTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat