Statistik för modeindustrin

Diarienummer
Koordinator Association of Swedish Fashion Brands ekonomisk förening - Association of Swedish Fashion Brands
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Statistik över värdet av den inhemska marknaden, exporten, mm har sammanställts i en rapport. Den finns nu tillgänglig via de 15 modeorganisationer som deltagit i projektet och via Tillväxtverket.se/kkn. Sammanställningen har gjorts utifrån att det ska vara så enkelt som möjligt att uppdatera årligen, även om viss finansiering krävs. Uttalat ansvar för och finansiering av detta finns dock inte i dagsläget. Resultatet tillgängliggjordes också enligt plan genom presskonferens för media och separat presentation för övriga intresserade den 22 januari.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar bl a att mode är ett området som idag sysselsätter fler än t ex livsmedelsindustri och stålindustri. H&M står för ca hälften om av omsättningen och ca 80% av exporten. Det gör att det finns stor potential för ökad internationalisering bland övriga företag. Nästa steg blir att identifiera vilka insatser som behövs för att påskynda internationaliseringen. Gärna tillsammans med offentliga aktörer så att stöd och olika näringslivsfrämjande åtgärder och aktiviteter kan riktas mot rätt områden

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget och genomförandet följde plan, med Volante som författare av rapporten. Glädjande nog blev antalet samarbetsorganisationer hela 15 stycken, vilket medförde större initial samordningsinsats än planerat. En positiv sidoeffekt är den ökade kunskapen om varandras verksamhet. Offentlig statistik har varit den främsta informationskällan, men den har kompletterats med bl a litteratur, intervjuer och enkäter. Den metod som framtagits under arbete med musikstatistik utgjorde förebild och gav inspiration men behövde justering för att passa modeområdet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.