Startup Guide Stockholm

Diarienummer 2016-02201
Koordinator ALMELING & SON AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har resulterat i en första upplaga utav Startup Guide Stockholm, som har tryckts i 3000 exemplar. Boken är fylld med tips, råd, inspiration och presenterar fallstudier som kan användas för att motivera fler i Sverige och Stockholm att bli företagare. Vidare kan boken användas för att marknadsföra Stockholm som en startup stad och potentiellt attrahera talang till Stockholm och göra steget till företagande lättare.

Resultat och förväntade effekter

Startup Guide Stockholm har blivit producerad i 3000 exemplar i en första upplaga av boken, samt distribuerats ut till acceleratorer, inkubatorer, co-working platser och återförsäljare. Aktörer i Stockholms startup ekosystem har bidragit med kunskap, inspiration och råd. Ett arbete att engagera och skapa en plattform för målgruppen kommer att fortskrida efter avslutat projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med den Danska organisationen Startup Guide World och resulterat i en produkt som kan distribueras i såväl Sverige som internationellt. Conneqtify har agerat som den lokala aktören för att etablera Startup Guide Stockholm som ett bra verktyg för blivande och nuvarande företagare, samt att fortsätta utveckla konceptet efter avslutat projekt. Projektet har under kort tid och med få resurser resulterat i en välgrundad kartläggning av Stockholms startup ekosystem och skapat förutsättningar för ett fortsatt arbete.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.