Starta forskningsföretag inom humaniora och samhällsvetenskap

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS UNIVERSITETS INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med pilotprojektet var att ta fram redskap och former för att inspirera och hjälpa forskare och doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap att starta samverkande forskningsföretag, en ny organisationsform som erbjuder principer, redskap och kunskaper för att arbeta metodiskt med ömsesidigt kunskapsutbyte mellan och innovation inom akademin och samhällets organisationer. Ett konkret mål med pilotprojektet var att lägga en grund för redskap och former som inkubatorer och innovationsrådgivare inom högskolan kan använda för att hjälpa forskare inom hum/sam.

Resultat och förväntade effekter

Pilotprojektet tog fram redskap och former som inspirerade och hjälpte forskare på det sätt som de var tänkta. Till exempel ledde projektet inte bara till att deltagarna lade grunden för samverkande forskningsföretag, utan också till att en yrkesförening för forskningsföretagare grundades. I ett följeprojekt skapas nu också ett digitalt verktyg, utifrån pilotprojektet, som inkubatorer, innovationsrådgivare etc. kan använda för att stötta forskare inom hum/sam.

Upplägg och genomförande

Pilotprojektet innebar att ett ettårigt program, ´Forskningsföretagsprogrammet (hum/sam)´, utformades, testades, dokumenterades och analyserades på en grupp forskare och doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap. Pilotprojektet leddes av en grupp med en forskare som utvecklat en modell för samverkande forskningsföretag, en forskare som arbetat med samverkan inom forskning och utbildning inom humaniora inom många år och en forskare som var affärsutvecklare vid SU Innovation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03838

Statistik för sidan