Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stärkt forskning och innovation i livsmedelssektorn möjliggjord med neutron- och synkrotrontekniker

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - MAX IV-laboratoriet
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid december 2021 - juli 2024
Status Pågående
Utlysning Enskilda projekt : Forskningsinfrastruktur -nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Stärkt FoI-kapacitet inom livsmedelssektorn genom kompetenshöjning av seniora forskare vid lärosäten och forskningsinstitut kring neutron och synkrotronbaserade tekniker

Syfte och mål

Syftet är att stärka den svenska livsmedelssektorn och öka dess innovationskraft genom att långsiktigt tillgodogöra sig de stora möjligheter som MAX IV, ESS och dess internationella motsvarigheter ger. Projektet medger primärt kompetensuppbyggnad för etablerade forskare vid svenska forskningsorganisationer med livsmedelsforskning. Akademin/forskningsinstitut spelar en viktig roll eftersom industrins användning av denna typ av anläggningar ofta sker via forskare på dessa institutioner.

Förväntade effekter och resultat

Höjd kompetens kring röntgen och neutronbaserade karakteriseringsmetoder och anpassade förutsättningar vid anläggningarna möjliggörs genom att föra samman experter inom livsmedelsvetenskap och bla röntgen/neutron metoder och datautvärdering. Detta bedöms vara en viktig möjliggörare för en vetenskapligt driven livsmedelsindustri, med hållbar processteknik, längs hela värdekedjan och öka möjligheten att attrahera vetenskapliga talanger.

Planerat upplägg och genomförande

Finansieringen medger etablerade forskare inom relevant verksamhet vid svenska forskningsorganisationer att ta del av utbildnings- och kompetensuppbyggnadsaktiviteter primärt inom ramarna för nätverket NorthernLightsOnFoods redan finansierade aktiviteter via LU (LINXS) 2022-2024. Vid projektstart omfattas 11 lärosäten och RISE och det finns utrymme för ytterligare lärosäten att tillkomma. Befintliga experter vid LU, MAX IV och RISE utgör projektledning. Även Chalmers, ESS och Livsmedelsföretagen har dedikerade roller kring verkställande och tillgängliggörande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2021

Diarienummer 2021-04909

Statistik för sidan