Stage2 H2020 MS-GEL application workshop Barcelona

Diarienummer 2016-01898
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 7 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - maj 2016
Status Avslutat