SSBBS 2015 Cormorant

Diarienummer 2015-00517
Koordinator Cormorant Pharmaceuticals AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2015 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Deltagande i SSBBS i Zurich den 5 feb 2015. Möten med potentiella invetserare och partners genomförda.

Resultat och förväntade effekter

Möten med potentiella partners genomförda. Vi söker en partner alternativt institutionella investerare som kan stödja den kliniska utvecklingen av vårt huvudprojekt HuMax-IL8.

Upplägg och genomförande

Möten med potentiella partners och investerare genomfördes framgångsrikt. Mötena följs upp med ytterligare kontakter över tid för att utröna om fortsatt intresse finns för ett fördjupat samarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.