Spridningslabbet: ny metod för att sprida goda innovationer i offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 778 173 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Spridningslabbet har skapat och provat ut en metod för spridning av innovationer inom den offentliga sektorn som ska publiceras på webbsidan www.spridningsguiden.se, där modellen förklaras och görs tillgänglig tillsammans med en rad praktiska verktyg.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ställt ut tre löften: 1. Att utforma en arbetsmodell för spridning av goda innovationer från offentliga verksamheter där de skapats till andra intresserade kollegor. 2. Att testa arbetsmodellen i verkligheten i en process där fyra kommunala förvaltningar får hjälp att adoptera ett nytt arbetssätt. 3. Att dra slutsatser av försöket, modifiera arbetsmodellen och erbjuda den på en publik hemsida för gratis användning.

Upplägg och genomförande

Vi skapade först en hypotetisk arbetsmodell utifrån tidigare forskning samt våra kunskaper och erfarenheter som forskare och konsulter inom innovation, innovationspsykologi och ledarskap. Därefter designade vi spridningsprocessen med syfte att fälttesta den runt en framgångsrik innovation från vår tidigare Vinnovaprojekt ”Ledarskapslabbet”. De praktiska erfarenheter som Spridningslabbet gav formade sedan den slutliga spridningsprocessen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 januari 2020

Diarienummer 2017-04405

Statistik för sidan