Sport Open

Diarienummer 2015-06353
Koordinator Malmö högskola - Fakulteten för lärande och Samhälle
Bidrag från Vinnova 268 558 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Sport Open är ett samarbete mellan integrations- och idrottsforskare vid Malmö högskola och Skåneidrotten med syfte att utveckla en hållbar metod för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända. Projektets målsättning är att verka för minskat utanförskap i samhället via frivilligt organiserad idrott. På individnivå handlar det om att främja delaktighet och aktiv fritid för nyanlända. För idrottsföreningar skapas möjlighet till nya möten, breddad verksamhet och nyrekrytering.

Resultat och förväntade effekter

Vi bedömer att den digitala plattform för närvarande utvecklas har goda förutsättningar att hjälpa idrottsföreningar att skapa mångfalds- och inkluderingsinsatser som är långsiktigt hållbara. Vårt samarbete med Skåneidrotten och Riksidrottsförbunden ger också goda förutsättningar att metoden kan spridas på bred front inom idrottsrörelsen och att värdet av projektet blir långsiktigt.

Upplägg och genomförande

Metoden för att skapa hållbara integrationsprojekt har utvecklats genom kartläggning och analys av idrottsföreningars egna erfarenheter vid genomförda eller pågående integrationsprojekt under 2015-2016. Kunskapsinsamlingen har genomförts i nära samarbete med utbildningsprogram och studenter vid Malmö högskola. Analys och skapande av metoden har därefter genomförts under ledning av forskare i idrottsvetenskap respektive Internationell migration och etniska relationer.

Externa länkar

Syfte att under projektet byta erfarenheter samt skapa och dela kunskap om idrott, mångkultur och integration.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.