Spicy business

Diarienummer
Koordinator Sisters of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 553 832 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi önskade utveckla, testa och utvärdera en modell för att stimulera ungas innovationskraft. Modellen skulle bygga på att vi skapar en trygg miljö för unga där de med utländsk bakgrund kan ´coinnovera´ tillsammans med svenska ungdomar och entreprenörer för ömsesidigt lärande och vinning.

Resultat och förväntade effekter

Vi önskade utveckla, testa och skapa en hållbar processmodell i 8 steg för att stimulera ungas innovationskraft. Modellen skulle innebära en process men också en en trygg miljö och ´multicultural innovation space´ för unga att ´coinnovera´ tillsammans. Vi har genomfört 3 processer totalt i städerna Nacka (Fisksätra) Eskilstuna och Västerås. Målet var att ha 12 ungdomar i varje process varav minst 50% skulle ha utländsk bakgrund och 50% skulle vara kvinnor. Utfallet blev att vi genomfört 8-stegs processen med totalt 41 ungdomar varav 56% hade utländsk bakgrund och 31% var tjejer.

Upplägg och genomförande

Vi skapade en processmodell ihop med ungdomar som vi testade på grupp 1 i Eskilstuna. Vi träffades varannan vecka och hade olika processledare from gång 3. Detta fungerade dåligt och vi upptäckte vikten av att ses oftare (varje vecka), att erbjuda individuell coachning (1-4 tillfällen) vilket vi inte lagt in i planen från start. Det har visat sig oerhört viktigt att ungdomarna ´knyter an´ till en processledare som är med alla gånger, även om inslag som teater och andra föreläsningar kan komma in. Process 2 och 3 har varit väldigt framgångsrika och flera ungdomar kommer starta företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.