Spelutvecklarkonferens Gamex

Diarienummer 2010-02515
Koordinator SPELPLAN-ASGD AB
Bidrag från Vinnova 175 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Kompetenshöjning hos befintlig personal inom dataspelsutveckling, främst i Stockholm-Uppsala-regionen. Mål: Genomföra konferens med 100 deltagare. Detta uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Reaktionerna hos spelutvecklarna är tydligt positiva. Flera av de som inte fick plats har hört av sig och framfört synpunkter. Spelplans styrelse har uttalat att man vill genomföra konferensen igen i höst.

Upplägg och genomförande

Programmet höll hög nivå med flera internationella talare, bl a Mike Acton, InsomniacD eltagaravgiften var 849 kr (inkl moms) och då ingick lunch och kaffe samt inträde till Gamex-utställningen.

Externa länkar

Dataspelsbranschen Nordic Game är samarbetspartner och ansvarar för sjäva genomförandet av arrangemanget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.