Spelmakeri

Diarienummer 2015-04571
Koordinator Borlänge kommun - Soltorgsgymnasiet
Bidrag från Vinnova 185 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Inom vårt projekt ville vi skapa ett antal videor som lärde ut spelmakeri till ungdomar. Som verktyg och grund för detta har vi använt oss av Unity. Vi har publicerat drygt 20h videor. Dessa täcker alltifrån grunderna i Unity till hur man skapar en mängd olika spel. Spelen har varit ämnade för såväl PC som för Android. Detta initiativ kommer att fortlöpa och vi kommer att publicera material även i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har publicerat drygt 20h videor. Dessa har fått tusentals ´views´. Vi har även tiotals timmar videomaterial som ska klippas och publiceras. Vi ämnar fortsätta publicera videor även i framtiden. Videorna har varit populära, men vi måste marknadsföra vår Youtube-kanal mer för att locka flera tittare. Vi har även börjat producera skriftligt material och har anordnat en mängd fysiska träffar. På träffarna har elever i alla åldrar deltagit och det har varit mycket populära tillställningar. Dessa träffar har hjälpt oss att testa vårt material på den tilltänka publiken.

Upplägg och genomförande

Vårt upplägg har varit att först planera och skapa material för de fysiska träffar vi haft. På dessa har vi kunnat testa vårt material på den typ av ungdomar som är vår målgrupp. Vi har då kunnat se om materialet fungerar samt att vi fått en hel del frågor och feedback som gjort att vi kunnat förädla materialet ytterligare. Därefter har vi skapat enkla manus och spelar in videor som överensstämmer med det vi gjort på våra fysiska träffar. Efter redigering har dessa publicerats på Youtube. Vi tycker att detta har varit ett lyckat upplägg.

Externa länkar

Huvudsajten för spelmakeri-intiativet. Huvudkanelen för spelmakeri-initiativet. Vi har även videor på några av lärarnas egna Youtube-kanaler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.