SpeClean a new universal sample treatment technology for point of care diagnostics

Diarienummer 2018-03896
Koordinator Biopromic AB
Bidrag från Vinnova 1 450 005 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Vi strävar efter att validera vår SpeClean-teknologi som en ny standardprovbehandlingsmetod för många diagnostika tester. Detta skulle kunna göra mycket mer inom infektiös sjukdomsdiagnostik hos de primära hälsocenteren eller hos patientens säng.

Förväntade effekter och resultat

I detta projekt ska vi utvärdera av två nya provbehandlingsmetoder i klinik med syfte på att förbättra prestanda hos nuvarande immunologiska tester för diagnostik av infektionssjukdomar. Syftet med provbehandlingen är att avlägsna de hämmande ämnena som finns i prover och därmed förbättra testkänsligheten markant samt minska ospecifika bakgrunder. Denna metodologi banar väg för mycket enklare och robustare tester istället för de traditionella tekniska komplicerade tester som kräver speciella utrustningar och personal framför allt i centrala laboratorier.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Biopromic AB, Karolinska Institutet och Örebro Universitetssjukhus. Projektet är planerat i 18 månader med början i februari 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.