Spatial Transcriptomics

Diarienummer 2012-03295
Koordinator Spatial transcriptomics AB - Scilifelab
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att verifiera en unik produkt för spatial analys. Målsättningen har varit att lansera en skarp produkt under Q1 2014 och detta kommer vi att uppnå.

Resultat och förväntade effekter

Vi har verifierat och implementerat följande: -Legala aspekter och IPR strategi -Team och operations -Visualiseringsverktyg -Teknisk plattform -Upprättat en affärsplan och en operativ plan för nästa fas i affären. -Upprättat en finansieringsplan för nästa fas i affärsutvecklingen.

Upplägg och genomförande

Projektet har utvecklats i linje med ansökan och vi har arbetat med de processer som vi bedömde som viktiga i projektansökan. Det som har avvikit är det jobb som vi haft med våra chip. Vi har arbetat brett med flera leverantörer parallellt för att säkerställa bra pris och kvalitet. Detta har dock tagit längre tid än väntat och vi har också haft vissa kvalitetsproblem hos vissa leverantörer. Men vi ligger i linje med vår plan även där.

Externa länkar

lanseras Q1 2014

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.