Spårbara absorptionsmätningar av våglängder vid riksmätplatserna för Radiometri och Tid & Frekvens

Diarienummer 2018-04575
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 920 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att bygga upp en kapabilitet för att skapa spårbarhet av absorptionslinjerna i en gascell till realisering av frekvens såsom den antas kommer att definieras vid omstruktureringen av SI systemet 2019. Ett huvudsakliga mål är att konstruera en användbar, kostnadseffektiv, robust och stabil precisions-metod för spårbara absorptionsmätningar av våglängder för att möta framtida behov inom sensorsystem, avstämbara lasrar, optiska spektrum analysatorer, avstämbara filterapplikationer, våglängds och frekvenslåsningar samt system för kemisk detektion.

Förväntade effekter och resultat

Följande effekter och resultat förväntas uppnås under projektet. - Bygga upp en experimentuppställning som möjliggör spårbara mätningar av absorptionsvåglängder hos en godtycklig gas, med spårbarhet till realiseringen av 1s, eller till Cs, vilket antas bli en av de nya SI enheterna 2019. - Samarbete med Chalmers-doktorand och företag - Presentera resultaten på konferenser och publicera arbetet i vetenskaplig tidskrift. - Handleda minst ett examensarbete på master-nivå.

Planerat upplägg och genomförande

2019 Q1-Q3Slutföra och verifiera den robusta optiska kammen som byggdes i samråd med NIST 2019 Q1-Q4Utveckla låsningen av en extern laser som används för belysning av cellen,. 2020 Q1-Q4Spårbarhetsberäkningar, Mätosäkerhetsberäkningar, Programmering av styrenheter, Framtagande av referensceller, Ta fram robusthetsparametrar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.