Spackelrobot

Diarienummer 2014-05746
Koordinator RCI RoboCraft Innovation AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram kunskap och underlag för att planera en fortsatt satsning på sprutspackling med robot. Deltagarna har tidigare erfarenhet från utveckling av en sådan robot och har i projektet studerat hur marknad, byggande och robotteknik utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en intern rapport. Den visar att sprutspackling är en lämplig arbetsuppgift för vidare automatisering inom byggbranchen, både tekniskt och ekonomiskt. Vidare ingår underlag för hur en lämplig utrustning kan utformas och användas. Förväntade resultat är att projektet fortsätter mot byggandet av en prototyp.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan projektparterna och med andra intressenter såsom spackeltillverkare, målarfirmor och med besök på byggarbetsplatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.