Solpaneler som integrerat byggnadselement

Diarienummer 2013-04345
Koordinator Solibro Research AB
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Som nämnts uppfylldes i stort sett samtliga mål och det övergripande syftet att ta fram ett takintegrerat solelsystem som ersätter det yttersta takskiktet som tegelpannor eller plåt nåddes. Nu finns en färdig produkt och försäljning har påbörjats.

Resultat och förväntade effekter

Ett komplett integrerat solelsystem har utvecklats baserat på Solibros standardprodukt, SL2. Aluminiumprofiler, plastlister samt plastdetaljer finns framtagna och kan enkelt serietillverkas. En prototyp finns som referens och systemets vattentäthet är certifierad. Säljmaterial är distribuerat till våra ägare i Tyskland och Kina. Vad vi ser hittills har vi en nästan unik produkt som tagits emot väl. Produkten har presenterats för personal på Sweco, Fastighetsverket, och WSP. Fastighetsverket har köpt en mindre anläggning.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har följt plan. Först utvecklades detaljer som aluminiumprofiler och plastlister tillsammans med leverantörer. Sedan byggdes en mindre prototyp utanför våra lokaler i Uppsala. Några modifieringar gjordes och sedan togs material fram till den 35 kW prototyp som sedan installerades i Knivsta. Parallellt med detta konstruerades ett litet testsystem för transport till Tyskland och testning hos TUV. Avslutningsvis har data från anläggningen i Knivsta analyserats för att beräkna eventuell övertemperatur och konsekvenser av det.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.