Solljus för hälsosam och energibesparande belys ning i byggnader

Diarienummer 2013-02950
Koordinator PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) - Parans Solar Lighting AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Målet med projektet vara att undersöka möjligheten att leda solljus djupt in i byggnader och skapa möjligheter för att ta ett generellt grepp kring solljus i en hel byggnad, inklusive höghus på upp till 20 våningar. Parans är efter projektet helt trygga i att ta denna utveckling vidare genom att anställa och utveckla en helt ny produkt som kommer möjliggöra just detta.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är att Parans nu storsatsar på att ta fram en ny produkt samt fördjupar samarbetet med bland annat fiberoptiska leverantörer för att säkerställa att det naturliga ljusets speciella krav på ljustransport prioriteras. Effekten är även den att vi nu efter diskussioner med allt ifrån leverantörer, återförsäljare, arkitekter, ljusdesigners, byggherrar, installatörer och aktörer inom miljö-, energi- och dagsljusbranschen m.m. känner oss helt trygga i att vi utvecklar något som efterfrågas och som inte bara baseras på tekniska möjligheter.

Upplägg och genomförande

Själva arbetet genomfördes med Parans som projektedare men inkluderade forskning och utvecklingsparet både i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, Belgien och Spanien. Detta ställde stora krav på kommunikation och även en hel del resor. Projektets del-aktiviteter var väl avgränsade och ledde till tydliga milstolpar och kontrollpositioner för att avgöra om vi får de resultat vi förväntade oss och vad som eventuellt behövde ändras. På grund av oväntat komplicerade detaljer som i sin tur ledde till långa ledtider fick projektet förlängas med tre månader och modifieras något.

Externa länkar

Simulerings-gränssnitt för att underlätta för en köpare eller någon som skall specificera vår produkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.