Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine

Diarienummer 2018-00180
Koordinator Uppsala universitet - Inst Immunologi, Genetik patologi
Bidrag från Vinnova 911 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Individbaserad cancerbehandling kräver att tumörspecifika mutationer i patientens cancer som saknas i normal vävnad kan identifieras. Medan tekniker för att skapa sekvensdata är välutvecklade har vi utvecklat mjukvara som lever upp till regulatoriska krav ställda för mutationsanalysmjukvara i EU, vilket ingen annan mjukvara på marknaden gör idag. I projektet kommer vi att validera lösningens förmåga att analysera kliniska sekvenseringsprover från cancer, färdigställa arbetet för regulatoriskt godkännande samt fortsätta analysen av möjligheter till kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

Vårt mål är en lösning för mutationsanalys inom cancerdiagnostik godkänd för användning i EU och USA. Användare av vår lösning är bl.a. kliniska diagnostikcentra och forskningscentra med krav på standardiserad analys. Globalt väntas ett ökande behov av mutationsbaserad diagnostik för cancerbehandling. Korrekt diagnostik är viktig för att minska risk för felbehandling och bieffekter vilket potentiellt bidrar till bättre hälsa och minskar kostnader för samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Lösningen utvecklas vid Uppsala Universitet och testas för klinisk användning genom projektpartnern Akademiska Sjukhuset samt via ytterligare samarbeten. Arbete för regulatoriskt godkännande och implementering av kvalitetssystem genomförs av projektpartnern Oncodia AB. Marknadsanalys för att stärka behovsbeskrivningen samt främja finansiering av ytterligare produktutveckling kommer att utföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.