Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Inst Immunologi, Genetik patologi
Bidrag från Vinnova 911 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål var (1) rikta utvecklingen mot verifierade kundbehov och införa kvalitetsledningssystem (2) verifiera prototypen med klinisk användare (3) kapitalisera Oncodia för vidare tillväxt. Intervjuer med KOL från industri och sjukvård validerade att ett CE/IVD-klassat system för mutationsanalys behövs inom cancerdiagnostiken.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jämförelser med andra lösningar validerade USP (hastighet, specificitet, förmåga att hitta komplicerade mutationer, förmåga att hitta tumörer som ska behandlas med immunterapi). Mjukvaran har verifierats tillsammans med Akademiska Sjukhuset. Kundnytta och betalningsvilja har verifierats och styrt utvecklingen. Flera distributörer har visat intresse för mjukvaran. Investerare har tillfört kapital till Oncodia. Sammantaget har förväntade resultat uppnåtts vilket ökat investerbarheten.

Upplägg och genomförande

Oncodia har slutfört införandet av kvalitetsledningssystem enligt ISO13486:2016. Fokus på kundbehovsstyrd utveckling har lett till att CE-märkningen senarelagts till Q4 2019 jämte rekryteringen av samarbetspartner för retrospektiv validering. Aktiviteternas genomförande har även lett till följdinvesteringar från EU (EIT Health, EuroStars, Horizon 2020/EIC steg I).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00180

Statistik för sidan